Administratívna budova Veľká okružná Žilina, 2014
projekt pre stavebné povolenie, spolupráca A. Kováčová