Nesluša centrum, urb.-arch. štúdia pre obec Nesluša, 2013
spolupráca A. Kováčová