Solinky 2. etapa - Domov pre osam. rodičov, soc. služby a centrum pre deti, DÚR 2013
spolupráca A. Kováčová