Domov pre osam. rodičov a centrum pre deti, Žilina-Solinky, DÚR 2013,
2. etapa urbanisticko-architektonickej štúdie, spolupráca A. Kováčová