Rodinný dom, Ul. pri gaštanovej aleji, Rusovce, 2013
spolupráca A. Kováčová