Budova na bývanie, Jesenského ul., Žilina, štúdia + DÚR 2012-13
stavebné úpravy, prístavba a nadstavba; spolupráca A. Kováčová