SONDA, Mariánske nám., Žilina, štúdia 2012
integrácia časti autentickej gotickej pivnice pod domom č. 32 do života Mariánskeho nám.