Sociálne byty, Lichardova ul. Žilina, súťaž pre mesto 2011
prestavba, prístavba a nadstavba, spolupráca J. Gabrišová, víťazný návrh