rekreačný bungalov Rajec, 2013
spolupráca A. Kováčová