rodinný dom, Vranie, 2013
spolupráca A. Kováčová, prebieha realizácia