návrh interiéru rodinného domu, Rosina, 2010-2012
spolupráca J. Gabrišová, prebieha realizácia