návrh interiéru hudobnej kaviarne v Žiline, 2012
spolupráca J. Gabrišová