Polyfunkčný dom, R. Zaymusa, Žilina 2012
spolupráca A. Kováčová, prebieha realizácia