prístavba mestskej vily, Dolný val, Žilina 2009
architektúra - spolupráca A. Kováčová