Divina, urbanistická štúdia centra obce, 2009
spolupráca Z. Chomová, M. Sobola