urbanistická štúdia Veľké Uherce - Záhumnie, 2010
spolupráca J. Gabrišová