Varín, ul. J. Martinčeka, 2010
urbanisticko-architektonická štúdia, spolupráca A. Kováčová