centrum - Solinky, Žilina, 2010
štúdia, spolupráca J. Gabrišová