Ateliér založila v r. 1990 Ing. arch. Ľubica Koreňová.
Hosťujúci architekti:
R. Trizuliak, R. Chodelka, K. Macková, M. Sarayová, M. Lišková, J. Ulbricht, M. Hazda.

Od r. 2007 ateliér existuje pod názvom
KOREŇOVÁ ARCHITEKTI v zložení:
 Ing. arch. Ľubica Koreňová,  
  absolvent FA SVŠT Bratislava,
  laureát ceny Ferdinanda Čapku 1999,
  laureát ceny Ce.za.ar 2006,
  laureát ceny D. Jurkoviča 2006,
  člen prezídia Spolku architektov Slovenska 
  2007-2011,
  člen redakčnej rady časopisu ARCH od r. 2010;
 Ing. arch. Anna Mäkká, absolvent FA STU BA;
 Ing. Jana Gabrišová, absolvent TU Zvolen, 
  interiérový dizajn.

Profil ateliéru: 
- "na mieru" pre zákazníka navrhneme originálny urbanizmus, architektúru, interiér, dizajn;
- štúdie, projekty, inžinierska činnosť, autorské dozory, poradenstvo (interiéry, rekonštrukcie...), svetlotechnika;
- stavby pre bývanie (rodinné i bytové domy...), obchod, administratívu, služby, vzdelávanie, kultúru, šport, priemysel...
ZAUJÍMAVÁ SPOLUPRÁCA:
- ateliér krajinnej architektúry Martes Flora,
http://www.sobola.sk/
- exkluzívny nábytok pre náročných,
http://www.profistolarstvo.sk/